Kaj je nafta

Nafta spada med najpomembnejše surovine, ki se nahajajo v naravi. Poleg zemeljskega plina je majpomembnejši vir ogljikovodikov. Nafta je vir govir, pogonskih sredstev, maziv, gradbenih materialov ter ključna surovina za kemikalije.
Okrog 90% nafte porabijo za proizvodnjo energije za pogon motorjev v prevoznih vozilih, v industriji, pri proizvodnji el. energije in za kurjavo. Le okrog 10% nafte predelajo v kemikalije. Te kemikalije imenujemo PETROKEMIKALIJE, kemijsko predelavo nafte pa PETROKEMIJA.

Največji delež v porabi goriv iz nafte ima motorni bencin, ki v razvitih državah dosega skoraj polovico vse porabe nafte. Sledita mu kurilno olje in gorivo za diesel motorje, ki sta v bistvu zelo podobna. Težka olja so zlasti mazalna olja, del pa
tudi predelajo v posebna goriva. Če bi poraba nafte naraščala, kot je v zadnjih 20-ih letih, bi porabili vse znane zaloge nafte do l. 2025. Zato so v 80. letih začeli porabo nafte zavirati z višanjem cen.

Vir: referat o nafti
Comments are closed.