O nafti

Nafta je gosta, temnorjava ali zelenkasta vnetljiva tekočina, ki se nahaja v zgornjih plasteh nekaterih delov Zemljine skorje. Danes je to zelo pomemben energetski in surovinski vir. Znano je, da je nafta nastala zaradi močnega pritiska in teme.

Vrste nafte
parafinska nafta: v njej so predvsem nerazvejani alkani;
naftenska nafta: v njej so večinoma ciklične, nearomatski ogljikovodiki, kot so cikloalkani in cikloalkeni;
mešana nafta: v njej so nerazvejani alkani in nearomatski ciklični ogljikovodiki.

 

 

Comments are closed.