Petrol lani prodal 2,2 milijona ton naftnih derivatov

Petrol je največje slovensko trgovsko podjetje z naftnimi derivati.  Trgovanje z naftnimi proizvodi predstavlja Petrolovo osrednjo poslovno dejavnost, s katero v Sloveniji dosega vodilni tržni delež. Pretežni del poslov Petrol zaenkrat realizira na slovenskem trgu.

Podatki za leto 2010:

količina prodanih proizvodov iz nafte (v mio ton):
čisti prihodki od prodaje (v mrd EUR):
čisti poslovni izid (v mio EUR):
kapital (v mio EUR):
število zaposlenih (31/12-10):
število delničarjev (31/12-10):
število bencinskih servisov v Sloveniji:
ocenjeni tržni delež (po št. BS) v Sloveniji (v %):
2,2
2,4
37,9
419,6
629
38.697
313
60

Comments are closed.